Mid Flanders Classic 

en / of

Staon Nostalgica


Betaling met vermelding: "MFC"+ team + gewenste pakket(ten)  op naam van All Car Promotions - BE60 9791 5325 6870.

Betaling met vermelding "STAON  NOSTALGICA" + naam piloot op naam van All Car Promotions - BE60 9791 5325 6870.