3° Trimard Classic

01 Maart 2021:

Datum voor de 3° Trimard Classic in 2022 is bekend !!

16 Februari 2021

Trimard Classic opnieuw uitgesteld...

Beste Trimardvrienden, deelnemers en sponsors,

Nadat we vorige week reeds te horen kregen  dat in “La Douce France” de horeca na een presidentiëel besluit alvast gesloten blijft tot 6 april en dat van hieruit niet essentiële verplaatsingen buiten onze landsgrenzen verboden zijn tot 1 april (jammer genoeg geen aprilvis) konden we opnieuw niets anders dan in samenspraak met alle betrokken overheidsdiensten besluiten om de Trimard editie van dit jaar opnieuw niet te organiseren. Mede omdat we ook rekening moeten houden met de diverse autosportkalenders (iedereen verplaatst naar het einde van het jaar), hotel en restaurants,… hebben we besloten om de derde editie verder volledig “te bevriezen”. In de loop van de komende weken ontvangen alle deelnemers hieromtrent nog een infomail.

Wij als organisatie streven zoals steeds naar een hoogstaand, kwalitatief en uiteraard gezellig weekend. Maar, … uiteraard dienen we ook een verantwoordelijkheden en overheidsbesluiten te volle te respecteren… Vanuit dit standpunt rekenen wij vriendelijk op jullie aller begrip. Samen geraken we er wel door!!

We zullen onze Trimard Classic opnieuw rijden in 2022 gedurende één van de eerste weekends in april. Datum volgt zo vlug mogelijk na overleg met alle betrokken instanties.

Als alles verder vlot verloopt aangaande de vaccinaties heten wij iedereen uiteraard van harte welkom op onze Mid Flanders Classic te Staden gedurende het weekend van 28-29 augustus.

Voor alle verdere info: Blijf ons verder volgen op alle sociale mediakanalen!

Uw Trimard Classic team